PODMIENKY VERNOSTNÉHO PROGRAMU - BEZLEPKY 

 


1. ÚVODNÉ USTANOVENIE


1.1 Spoločnosť Elegant Events, s.r.o., IČO: 45725110, DIČ: SK2023121892, so sídlom na Palárikovej 7, 81105 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 67834/B (ďalej len "spoločnosť Elegant Events") stanovuje podmienky vernostného programu, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke www.bezlepkovo.sk a ktoré sa zaväzuje každý registrovaný zákazník dodržiavať.


2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY VERNOSTNÉHO PROGRAMU - BEZLEPKY

 
2.1 Vernostný program Bezlepky je možné využívať len ako súkromná osoba registrovaná v eshope www.bezlepkovo.sk od dátumu spustenia vernostného programu.

2.2 Po vyplnení firemných údajov počas registrácie, alebo zmenou v osobných údajoch a dopísaním firemných údajov, rovnako ako dopísaním firemných údajov v košíku nie je možné vernostný program využívať.

2.3 Vernostný program je Vaša virtuálna peňaženka do ktorej si z každého uskutočneného nákupu odkladáte 5% vernostných bodov (ďalej len "Bezlepky") do ďalšieho nákupu, pričom
1 Bezlepka má hodnotu 1 €.

2.4 Zákazník si môže svoje nazbierané Bezlepky uplatniť všetky naraz, alebo postupne, pričom sa mu vložením bezlepiek v košíku zníži hodnota zakúpeného tovaru. 

2.5 Bezlepky nie je možné vyplácať hotovostným, alebo bezhotovostným stykom, alebo ich presúvať na iného registrovaného zákazníka.

2.6 Bezlepky majú platnosť 3 mesiace od posledného nákupu, pričom sa ich platnosť nasledujúcim nákupom automaticky predĺži. 

2.7 Zákazníkovi nie je účtovaný žiadny poplatok za používanie vernostného programu.

2.8 Spoločnosť Elegant Events poskytuje registrovanému zákazníkovi aktuálny stav Bezlepiek, rovnako ako aj históriu použitých Bezlepiek. V prípade nezrovnalosti a reklamácie je zákazník povinný nahlásiť popis nezrovnalosti alebo reklamácie bezodkladne a doložiť aj príslušné materiály.

2.9 V prípade ak dôjde zo strany zákazníka k odstúpeniu od zmluvy na nákup pri ktorom boli použité Bezlepky, spoločnosť Elegant Events si vyhradzuje právo na úpravu výšky bezlepiek v rámci účtu daného zákazníka, pričom zákazníkovi odpočíta hodnotu Bezlepiek získaných z nákupu od ktorého zákazník odstúpil. 

2.10 Bezlepky sa nevzťahujú na gelové doplnky výživy Agel. 

2.11 Do celkovej hodnoty vernostného programu sa nezapočítava cena prepravy. Hodnota vernostného programu je započítavaná z celkovej ceny objednávaného tovaru. 
 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE


3.1 V prípade že spoločnosť Elegant Events zistí zneužívanie vernostného programu a Bezlepiek, vyhradzuje si právo pozastavenia vernostného programu konkrétnemu zákazníkovi až do doby, kedy bude zneužívanie vyvrátené. 

3.2 Ak nie je uvedené inak, pravidlá vernostného programu sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení.

3.3 Spoločnosť Elegant Events si vyhradzuje právo zmeny podmienok vo vernostnom programe, pričom je povinná informovať o tejto zmene zákazníkov minimálne 14 kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti.